Bộ hiển thị Transmitter AMI ISE Universal
(Transmitter AMI ISE Universal)
Bộ điều khiển, hiển thị giá trị đo liên tục Ammonium hoặc Nitrat trong nước sạch. Cảm biến và phụ kiện kèm theo:
  • Cảm Swansensor Ammonium hoặc cảm biến Swansensor Nitrate kết hợp với cảm biến tham chiếu Swansensor Reference FL.
  • Cảm biến nhiệt độ Swansensor Temperature (NT5K).
  • Cảm biến Swansensor deltaT-Flow.
  • Buồng chứa mẫu Flowcell M-Flow 10-3 PG

Thông số kỹ thuật

ISE measurement cho một cảm biến ISE (SS Ammonium hoặc SS Nitrate), một điện cực tham chiếu (SS Reference FL), một hoặc 2 cảm biến nhiệt độ NT5K
Dải đo 0.01 tới 1000 ppm (mg/l)
Độ chính xác 10%
Nhiệt độ tham chiếu 25° C
Tự động bù nhiệt độ
Temperature measurement (NT5K)
Dải đo -30 tới 130°C
Độ phân giải 0.1° C
Sample flow measurement
Cảm biến đo lưu lượng điện tử
Power Supply
Điện áp
100-240 VAC (± 10%)
50/60 Hz (± 5%)
hoặc 24 VDC (± 10%)

Thông tin chi tiết vui lòng tải file datasheet:

Triển lãm 2020
SECC, HCMC
Nov. 11-13
Karlsruhe, Germany
January 28 - 30, 2020
Rennes, France
January 29 - 30, 2020
Jubail, Saudi Arabia
February 17 - 20, 2020
Ilsan, Kintex
March 18 - 20, 2020
Gorinchem, The Netherlands
March 17 - 19, 2020
Gelsenkirchen, Germany
March 19 - 20, 2020
Chartres, France
March 31 - 02, 2020
München, Germany
May 04 - 08, 2020
Leuna, Germany
May 07, 2020
Wien, Austria
May 12 - 14, 2020
Manchester, England
May 13 - 14, 2020
Eisenach, Germany
May 18 - 20, 2020
São Paolo - SP, Brazil
June 02 - 05, 2020
Angers, France
June 09 - 11, 2020
Seoul, COEX
June 17 - 19, 2020
Sands Expo and Convention Centre, Singapore
July 05 - 09, 2020
Sertãozinho - SP, Brazil
August 18 - 21, 2020
Turin, Italy
September 06 - 11, 2020
Juan Les Pins, France
September 28 - 01, 2020
São Paulo - SP, Brazil
September 15 - 17, 2020
Leuven, Begium
October 29, 2020