SWAN Giới Thiệu Thiết Bị Đo Dộ Dẫn Điện – Monitor Ami Cace

Giám sát độ dẫn điện (Acid Conductivity) – Không cần thay thế hạt nhựa (No more resin changing)

Hinwil, Thụy Sĩ ngày 04-10-2016 – SWAN tiếp tục phát minh thiết bị đo độ dẫn điện có đặc tính tái tạo khả năng hấp thụ của hạt nhựa trao đổi ion (resin consumption), giảm tiêu thụ hạt nhựa và giảm thiếu đáng kết thời gian và chi phí dành cho việc bảo trì.

AMI CACE là thiết bị đo liên tục chỉ tiêu độ dẫn điện trước và sau khi trao đổi cation, cũng như xác định giá trị pH của mẫu đo và nồng độ thuốc thử (hóa chất).

Thiết bị đo độ dẫn điện Online AMI CACE sẽ là thiết bị không thể thiếu cho hệ thống đo chất lượng nước hiện tại và tương lai của các nhà máy nhiệt điện vì giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành, bảo trì và nâng cao sự ổn định của hệ thống.

Ưu điểm:

  • Không cần thay đổi hạt nhựa hoặc giảm tần suất rửa hạt nhựa
  • Giảm thiểu mức độ và chi phí bảo trì
  • Giám sát liên tục lưu lượng và nhiệt độ của mẫu
  • Thời gian phát hiện các anion ngắn.
Conductivity measurement
Measuring range 0.055 … 1’000 µS/cm
Accuracy ±1% of measured value or ±1 digit
(whichever is greater)
 

Power supply

 

 

Voltage 100 … 240 VAC, 50/60Hz
Power consumption max. 30 VA
 

Sample conditions

Flow rate 3 to 4 L/h
Temperature up to 50 °C (122 °F)
Inlet pressure 0.5 bar
Outlet pressure pressure free
Triển lãm 2020
SECC, HCMC
Nov. 11-13
Karlsruhe, Germany
January 28 - 30, 2020
Rennes, France
January 29 - 30, 2020
Jubail, Saudi Arabia
February 17 - 20, 2020
Ilsan, Kintex
March 18 - 20, 2020
Gorinchem, The Netherlands
March 17 - 19, 2020
Gelsenkirchen, Germany
March 19 - 20, 2020
Chartres, France
March 31 - 02, 2020
München, Germany
May 04 - 08, 2020
Leuna, Germany
May 07, 2020
Wien, Austria
May 12 - 14, 2020
Manchester, England
May 13 - 14, 2020
Eisenach, Germany
May 18 - 20, 2020
São Paolo - SP, Brazil
June 02 - 05, 2020
Angers, France
June 09 - 11, 2020
Seoul, COEX
June 17 - 19, 2020
Sands Expo and Convention Centre, Singapore
July 05 - 09, 2020
Sertãozinho - SP, Brazil
August 18 - 21, 2020
Turin, Italy
September 06 - 11, 2020
Juan Les Pins, France
September 28 - 01, 2020
São Paulo - SP, Brazil
September 15 - 17, 2020
Leuven, Begium
October 29, 2020