Làm sao để đo lường và kiểm soát chất lượng nước nồi hơi hiệu quả trong nhà máy nhiệt điện?

Trong các nhà máy nhiệt điện, lò hơi là thiết bị luôn phải chịu nhiệt độ và áp suất cao. Các bộ phận của lò dễ bị ăn mòn, đóng cáu làm giảm hiệu suất lò và có khả năng dẫn đến các sự cố lò hơi như nổ ống lò…

Chất lượng nước lò ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hơi đến tuabin. Nếu chất lượng nước lò không đạt yêu cầu sẽ làm tuabin bị đóng cáu, giảm hiệu suất và có thể gây ra các hư hại, sự cố.

SWAN – Thụy Sĩ với gần 30 năm kinh nghiệm dựa trên trải nghiệm thực tế của người dùng cho ra các dòng sản phẩm chuyên dùng cho hệ thống nước nồi hơi Nhiệt Điện:

Kiểm soát độ pH để giảm thiểu sự ăn mòn trong các bộ phận của hệ thống nước cấp, đặc biệt là trong các hệ thống có chứa ống đồng như bình ngưng (condenser) hay các bộ hâm nước (heaters) rất dễ bị dung dịch amoniac ăn mòn.

  • Model SWAN AMI Monitor AMI pH-Redox; QV-Flow

Kiểm soát độ dẫn điện để đảm bảo mức độ tổng các tạp chất ion lưu chuyển trong lò hơi. Độ dẫn điện và độ pH có thể được dùng để chỉ thị nồng độ amoniac có trong nước cấp lò hơi.

  • Model AMI Monitor AMI Powercon Specific

Đo lường hàm lượng Silica để ngăn ngừa mức độ đóng cáu các thành ống lò hơi (tubes).

  • Model AMI Monitor Silica + 6 kênh chuyển đổi

Đo lường độ dẫn điện và oxy hòa tan, phân tích ion sodium, phân tích ion hydrazine để biết độ không tinh khiết của chu trình nước cấp

  • Model SWAN Monitor AMI Oxytrace
  • Model SWAN Monitor AMI Hydrazine
  • Model SWAN Analyzer AMI Sodium

Đo lường độ dẫn điện (cation) để biết tổng hiệu suất của bộ xử lý nước ngưng.

  • Model AMI Monitor AMI Powercon Acid
Triển lãm 2020
SECC, HCMC
Nov. 11-13
Karlsruhe, Germany
January 28 - 30, 2020
Rennes, France
January 29 - 30, 2020
Jubail, Saudi Arabia
February 17 - 20, 2020
Ilsan, Kintex
March 18 - 20, 2020
Gorinchem, The Netherlands
March 17 - 19, 2020
Gelsenkirchen, Germany
March 19 - 20, 2020
Chartres, France
March 31 - 02, 2020
München, Germany
May 04 - 08, 2020
Leuna, Germany
May 07, 2020
Wien, Austria
May 12 - 14, 2020
Manchester, England
May 13 - 14, 2020
Eisenach, Germany
May 18 - 20, 2020
São Paolo - SP, Brazil
June 02 - 05, 2020
Angers, France
June 09 - 11, 2020
Seoul, COEX
June 17 - 19, 2020
Sands Expo and Convention Centre, Singapore
July 05 - 09, 2020
Sertãozinho - SP, Brazil
August 18 - 21, 2020
Turin, Italy
September 06 - 11, 2020
Juan Les Pins, France
September 28 - 01, 2020
São Paulo - SP, Brazil
September 15 - 17, 2020
Leuven, Begium
October 29, 2020