Thiết bị đo TOC online
(AMI LineTOC)
Hệ thống phân tích online, đo liên tục TOC (Total Organic Carbon) trong nước tinh khiết và siêu tinh khiết.
  • Đo TOC bằng cách oxy hóa UV và xác định độ dẫn điện.
  • Hệ thống phù hợp kiểm tra theo USP <643> và EP 2.2.44.
  • Tự động thêm dung dịch chuẩn.
  • Tự động pha loãng dung dịch chuẩn 500 ppb TOC as Sucrose và 500 ppb TOC as Benzoquinone.
  • Thời gian phản ứng: < 2 phút
  • Đã kiểm tra tại nhà máy, sẵn sàng lắp đặt và sử dụng ngay.

Thông số kỹ thuật

TOC Measurement
Dải đo 0,1 tơi 1’000 ppb TOC
Độ phân giải: ± 0,1 ppb
Độ dẫn điện tối đa 2µS ở 20°C

Reproducibility:
0,1 to 50 ppb
50 to 1’000 ppb


± 1 ppb
± 2%

Thông tin chi tiết vui lòng tải file datasheet:

Triển lãm 2020
SECC, HCMC
Nov. 11-13
Karlsruhe, Germany
January 28 - 30, 2020
Rennes, France
January 29 - 30, 2020
Jubail, Saudi Arabia
February 17 - 20, 2020
Ilsan, Kintex
March 18 - 20, 2020
Gorinchem, The Netherlands
March 17 - 19, 2020
Gelsenkirchen, Germany
March 19 - 20, 2020
Chartres, France
March 31 - 02, 2020
München, Germany
May 04 - 08, 2020
Leuna, Germany
May 07, 2020
Wien, Austria
May 12 - 14, 2020
Manchester, England
May 13 - 14, 2020
Eisenach, Germany
May 18 - 20, 2020
São Paolo - SP, Brazil
June 02 - 05, 2020
Angers, France
June 09 - 11, 2020
Seoul, COEX
June 17 - 19, 2020
Sands Expo and Convention Centre, Singapore
July 05 - 09, 2020
Sertãozinho - SP, Brazil
August 18 - 21, 2020
Turin, Italy
September 06 - 11, 2020
Juan Les Pins, France
September 28 - 01, 2020
São Paulo - SP, Brazil
September 15 - 17, 2020
Leuven, Begium
October 29, 2020