Thiết Bị Đo Sodium (Natri) Online
(Sodium P 40cm)
Thiết bị phân tích Sodium trong nước nồi hơi, nước siêu sạch với dãy đo từ 0.1 – 10’000 ppb.
  • Dùng cho mẫu có pH ≥7
  • Hệ thống thêm vào thuốc thử kiềm đáng tin cậy cho diisopropylamine hoặc ammonia với việc giám sát pH liên tục.
  • Hiệu chuẩn đơn giản với phương pháp 2 điểm, dữ liệu hiệu chuẩn được lưu trữ lại.
  • Kênh mẫu kép (option)

Thông số kỹ thuật

Sodium Điện cực Sodium
Điện cực tham chiếu
Dãy đo 0.1 ppb … 10 ppm
Độ chính xác ±5 %
Repeatability 5 %
Thời gian hồi đáp 180 s (95%)
  • Tự động bù nhiệt độ

Nguồn cấp

Điện áp 100 … 240 VAC, 50/60Hz hoặc 24 VDC
Công suất tối đa 30 VA

Điều kiện mẫu

Lưu lượng Tối thiểu 100 ml/phút
Nhiệt độ 5 … 45 °C (41 … 113 °F)
Áp suất ngõ vào 0.3 … 3 bar (4 … 43 PSI)
Áp suất ngõ ra Áp xuất bao quanh
Giá trị pH ≥ pH 7.0
Nồng độ Ammonium < 10 ppm
Chất rắn hòa tan < 10 ppm

Thông tin chi tiết vui lòng tải file datasheet:

Triển lãm 2020
SECC, HCMC
Nov. 11-13
Karlsruhe, Germany
January 28 - 30, 2020
Rennes, France
January 29 - 30, 2020
Jubail, Saudi Arabia
February 17 - 20, 2020
Ilsan, Kintex
March 18 - 20, 2020
Gorinchem, The Netherlands
March 17 - 19, 2020
Gelsenkirchen, Germany
March 19 - 20, 2020
Chartres, France
March 31 - 02, 2020
München, Germany
May 04 - 08, 2020
Leuna, Germany
May 07, 2020
Wien, Austria
May 12 - 14, 2020
Manchester, England
May 13 - 14, 2020
Eisenach, Germany
May 18 - 20, 2020
São Paolo - SP, Brazil
June 02 - 05, 2020
Angers, France
June 09 - 11, 2020
Seoul, COEX
June 17 - 19, 2020
Sands Expo and Convention Centre, Singapore
July 05 - 09, 2020
Sertãozinho - SP, Brazil
August 18 - 21, 2020
Turin, Italy
September 06 - 11, 2020
Juan Les Pins, France
September 28 - 01, 2020
São Paulo - SP, Brazil
September 15 - 17, 2020
Leuven, Begium
October 29, 2020